Your search
Boost open access documents
Linguistics tools
Statistics
255 hits
in 69,696,404 documents
in 0.27 seconds
Home » Search: Murat Yildiz
Hit List

1. Geçmişten Bugüne Üsküdar Ayazma Mahallesi’nde Yapı-Mekan İlişkisi///From Past to Present Structure and Place Relationship in the Ayazma District of Üsküdar


Detail View Email this
  Add to Favorites Check in Google Scholar

2. 15.-19. Yüzyıllarda Edirne’de Asayişi Sağlayan Bir Kurum: Edirne Bostancı Ocağı/// A Institution which Provide the Public Security in Edirne at 15th-19th Centuries: The...


Detail View Email this
  Add to Favorites Check in Google Scholar

3. Spor ve Fiziksel Etkinlik Hizmetleri: Geniş Bir Sınıflama - Sport and Physical Activity Services: A Broad Classificatio


Detail View Email this
  Add to Favorites Check in Google Scholar

4. Spor ve Fiziksel Etkinlik İşletmelerinde İş Yaşam Kalitesinin Çalışanların İşten Ayrılma Niyetine Etkisi


Detail View Email this
  Add to Favorites Check in Google Scholar

5. KATILIMA DAYALI SPOR HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ MODELLERİ = SERVICE QUALITY MODELS IN PARTICIPANT SPORTS SERVICES


Detail View Email this
  Add to Favorites Check in Google Scholar

6. Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bir Öğretim Elemanında Bulunması Gereken Niteliklere Yönelik Algılamalarının Değerlendirilmesi( Evaluation of the Students’...


Detail View Email this
  Add to Favorites Check in Google Scholar

7. National Versus International Mergers and Trade Liberalization


Detail View Email this
  Add to Favorites Check in Google Scholar

8. Katilima Dayali Spor Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Modelleri


Detail View Email this
  Add to Favorites Check in Google Scholar

9. Student opinions related to placement states of higher education institutions covering physical education and sports


Detail View Email this
  Add to Favorites Check in Google Scholar

10. COMPARATIVE STUDY OF EDUCATIONAL SUPPORTS, CAREER DEVELOPMENT OPPORTUNITIES IN THE SCHOOLS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES AFTER GRADUATION...


Detail View Email this
  Add to Favorites Check in Google Scholar
Sort Your Results
Refine Search Result
Results:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  Next »  [26]

Currently in BASE: 69,696,404 Documents of 3,363 Content Sources
http://www.base-search.net