Your search
Boost open access documents
Linguistics tools
Statistics
900 hits
in 72,045,933 documents
in 0.30 seconds
Home » Search: J. Alt
Hit List

1. Abstracts


Detail View Email this   Add to Favorites Check in Google Scholar

2. Joe C. Attwood/Principal Engineer

Content Provider:

Detail View Email this   Add to Favorites Check in Google Scholar

3. A long in situ section of the lower ocean crust: results of ODP Leg 176 drilling at the Southwest Indian Ridge

Content Provider:

Detail View Email this   Add to Favorites Check in Google Scholar

4. Restaurátorský průzkum a restaurování části nástěnné malby s postavami sv. Josefa av. Anny (malíři Vysekalové) na jižní stěně lodi kostela sv. Václava v Nové Vsi u Kolína;Malíři...


Detail View Email this   Add to Favorites Check in Google Scholar

5. Restaurátorský průzkum a referenční restaurování středověkých nástěnných maleb v kostele sv. Bartoloměje v Pošné / Odolnost konsolidantů Klucel G a Primal WS 24 proti plísním ;...


Detail View Email this   Add to Favorites Check in Google Scholar

6. Restaurátorský průzkum nástěnných maleb v presbytáři kostela sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích a rozšířený rest. průzkum a referenční restaurování části malby na východní straně...


Detail View Email this   Add to Favorites Check in Google Scholar

7. Restaurování nástěnné malby v kostele sv. Václava v Nové Vsi u Kolína, výjev "Ruky své otevřel chudému". Retuš a její varianty jako finální krok restaurátorského zásahu. ;...


Detail View Email this   Add to Favorites Check in Google Scholar

8. Malířská výzdoba ochozových kaplí v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně ; Painted Decorations of the Gallery Chapels in St. Bartholomeus Church in Kolín


Detail View Email this   Add to Favorites Check in Google Scholar

9. Komplexní restaurování polychromované sochy Panny Marie s Ježíškem ze sbírek Lapidária Národního muzea v Praze: příklady variant přístupů k rekonstrukcím polychromií na kopiích...


Detail View Email this   Add to Favorites Check in Google Scholar

10. O technických aspektech starověkých nástěnných maleb ve východním středomoří ; On technical aspects of antique wall paintings of eastern Mediterranean


Detail View Email this   Add to Favorites Check in Google Scholar
All Records
Sort Your Results
Refine Search Result
Results:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  Next »  [90]

Currently in BASE: 72,045,933 Documents of 3,464 Content Sources
http://www.base-search.net