Your search
Boost open access documents
Linguistics tools
Statistics
847 hits
in 69,672,666 documents
in 0.31 seconds
Home » Search: J. Alt
Hit List

1. Abstracts


Detail View Email this
  Add to Favorites Check in Google Scholar

2. Joe C. Attwood/Principal Engineer

Content Provider:

Detail View Email this
  Add to Favorites Check in Google Scholar

3. A long in situ section of the lower ocean crust: results of ODP Leg 176 drilling at the Southwest Indian Ridge

Content Provider:

Detail View Email this
  Add to Favorites Check in Google Scholar

4. O technických aspektech starověkých nástěnných maleb ve východním středomoří ; On technical aspects of antique wall paintings of eastern Mediterranean


Detail View Email this
  Add to Favorites Check in Google Scholar

5. Restaurátorský průzkum a restaurování části nástěnné malby s postavami sv. Josefa av. Anny (malíři Vysekalové) na jižní stěně lodi kostela sv. Václava v Nové Vsi u Kolína;Malíři...


Detail View Email this
  Add to Favorites Check in Google Scholar

6. Restaurování části nástěnné a nástropní malby v místnosti č. 2.04 ve druhém nadzemním podlaží severního křídla bývalé piaristické koleje v Litomyšli ; Restoration of part of the...


Detail View Email this
  Add to Favorites Check in Google Scholar

7. Restaurování části nástěnné malby v místnosti č. 2.04 ve druhém nadzemním podlaží severního křídla bývalé piaristické koleje v Litomyšli - východní stěna ; Conservation of a...


Detail View Email this
  Add to Favorites Check in Google Scholar

8. Restaurátorský průzkum a referenční ukázka možných variant restaurování a rekonstrukce omítek vnějšího pláště vily Tugendhat v Brně ; Restoration investigation and reference...


Detail View Email this
  Add to Favorites Check in Google Scholar

9. Problematika polychromie na kameni a její restaurování ; Problems of a polychromy on stone sculptures and its restoration


Detail View Email this
  Add to Favorites Check in Google Scholar

10. Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře Kostela sv. Martina v obci Sankt Martin (Dolní Rakousko) ; Research and restoration of fragments...


Detail View Email this
  Add to Favorites Check in Google Scholar
Sort Your Results
Refine Search Result
Results:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  Next »  [85]

Currently in BASE: 69,672,666 Documents of 3,344 Content Sources
http://www.base-search.net