Your search
Boost open access documents
Linguistics tools
Statistics
28 hits
in 71,574,639 documents
in 0.20 seconds
Home » Search: Bernd Spies
Hit List

1. Drar, K.: Konungens herravälde såsom rättivans, fridens och frihetens beskydd: medeltidens fursteideal i svenskt hög- och senmedeltida källmaterial. Acta Universitatis...


Detail View Email this
  Add to Favorites Check in Google Scholar

2. Glete, Jan: Kreugerkoncernen och krisen p


Detail View Email this
  Add to Favorites Check in Google Scholar

3. Perényi, J.: Revolutionsuppfattningens anatomi. 1848 års revolutioner i svensk debatt. Acta Univeversitas Upsaliensis, Studia Historica Upsaliensia. Bd. 108


Detail View Email this
  Add to Favorites Check in Google Scholar

4. Hentilä, S.: Den svenska arbetarklassen och refoemismens genombrott inom SAP före 1914. Arbetarklassens ställning, strategi och ideologi. Historiallisia Tutkimuksia. Bd. 111


Detail View Email this
  Add to Favorites Check in Google Scholar

5. Eine Kontroverse über archäologische Funde auf der Insel Bornholm (1725/26)


Detail View Email this
  Add to Favorites Check in Google Scholar

6. Achim von Arnim als Rezensent der Memoiren Casanovas


Detail View Email this
  Add to Favorites Check in Google Scholar

7. A General Framework for Image Sequence Analysis

Content Provider:

Detail View Email this
  Add to Favorites Check in Google Scholar

8. Dense Range Flow from Depth and Intensity Data

Content Provider:

Detail View Email this
  Add to Favorites Check in Google Scholar

9. Surface Expansion from Range Data Sequences

Content Provider:

Detail View Email this
  Add to Favorites Check in Google Scholar

10. Regularised Range Flow

Content Provider:

Detail View Email this
  Add to Favorites Check in Google Scholar
Sort Your Results
Refine Search Result
Results:   1 | 2 | 3  Next »  

Currently in BASE: 71,574,639 Documents of 3,436 Content Sources
http://www.base-search.net